Vrijwilliger bij BAS

Veel van de activiteiten van Stichting BAS draaien vooral op de inzet van actieve en betrokken vrijwilligers. Zonder deze mensen zouden wij niet al onze activiteiten aan onze deelnemers beschikbaar mogelijk zijn.

Onder het kopje sportgroepen vind je welke sport- en beweeggroepen actief zijn binnen Stichting BAS. Ook kennen we jaarlijks enkele sport- en projectdagen, waar we ondersteuning bij waarderen. Er zijn ook andere ondersteuningsmogelijkheden te bedenken. Bijvoorbeeld in het organiseren van activiteiten of het schrijven van een interview of artikel. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mail naar info@aangepastesporten.nl of bel 076-5785373.

Wij hanteren binnen onze organisatie de volgende documentatie:

1. voorbeeld – vrijwilligerscontract aquasport (dit is een voorbeeldcontract wat aangepast wordt naar de activiteit waar een vrijwilliger gaat ondersteunen.)

2. gedragscode vrijwilligers, versie 3.2

3. signalenkaart

4. Protocol Omgaan met pesten en misbruik

5. pestprotocol poster

Binnen onze organisatie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gesteld.

Wanneer u als vrijwilliger zich aanmeld, melden wij uw aan voor een VOG aanvraag. U ontvangt van ons hierover een schrijven/uitleg. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden.