Over Ons

Ontstaansgeschiedenis

Stichting BAS ook wel Bredase Aangepaste Sporten promoot, stimuleert en verzorgt het aangepast sporten binnen de Baronie van Breda. Hierbij nemen socialisering en integratie van de doelgroep een belangrijke plaats in.

Onze doelgroep zijn voornamelijk mensen met een beperking. Maar ook andere groepen die gebaat zijn met aangepast sporten zoals ouderen. Dankzij de ondersteuning van ongeveer 50 vrijwilligers bieden wij aan circa 200 vaste deelnemers vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in de vorm van sportgroepen, projecten en evenementen.

Het begin

Breda, eind jaren ’90. Bij SPRINT is een wheelergroep actief. Maar (online) documentatie over deze groep ontbreekt. Dat brengt Harry van der Avoort op een idee: “een boekje én een website ter promotie”. Later worden mindervalide lopers en de G-groep aan de website toegevoegd. Dat vraagt om aanpassing van de domeinnaam.
Bredase Aangepaste Sporten is daarmee een feit. De officiële oprichtingsdatum is 18-03-2002.

Meer dan alleen promotie

Na 2002 blijkt al snel dat de jonge stichting meerdere doelen nastreeft. Naast promotie van sport werkt Stichting BAS ook aan de integratie van mensen met een beperking. Alle fietspaden van de Baronieroute worden gecontroleerd op toegankelijkheid. Uiteindelijk resulteert dit in de uitgave van een nieuwe kaart van de route.

Professionalisering en socialisering

Stichting BAS ontplooit meer en meer activiteiten en groeit in omvang. In 2005 wordt Harry van der Avoort de eerste betaalde kracht binnen de Stichting BAS. Als directeur neemt hij het operationele en organisatorische deel voor zijn rekening. Niet langer fungeert Stichting BAS als doorgeefluik van gegevens. Zij organiseert steeds meer zelf en draagt hiermee bij aan socialisering van de doelgroep.

Vandaag de dag

Inmiddels bestaat Stichting BAS 20 jaar. Wat ooit begon als een promotieactiviteit voor een sportgroep is Stichting BAS uitgegroeid tot een volwaardige organisatie. Die aangepast sporten promoot, stimuleert, faciliteert en zodoende mensen integreert in de samenleving en bijeen brengt. Dat geldt tegenwoordig niet alleen voor mensen met een beperking maar voor alle groepen die buiten de boot dreigen te vallen. Zo verzorgt Stichting BAS ook activiteiten voor ouderen.

Want: IEDEREEN TELT MEE !

Missie en visie 

Missie

Sporten is voor iedereen. Dat klinkt logisch en vanzelfsprekend. Toch is dit in de praktijk niet voor iedereen het geval. Velen vallen buiten de boot, kunnen nergens terecht of er zijn geen juiste omstandigheden. Stichting BAS zet zich in voor een volwaardige participatie van mensen met een beperking door het aanbieden en stimuleren van aangepaste mogelijkheden. Zodat ook zij kunnen sporten.

Visie

Sport is een effectief middel voor participatie en integratie. Ons doel is een structureel wekelijks sportaanbod verzorgen voor alle Baronie-bewoners met een beperking, ziekte of andere hulpbehoevende vraag.

 

Strategie

Plan van aanpak:

 1. Het promoten en stimuleren van sport voor mensen met een beperking.
 2. Mensen met een beperking socialiseren in de samenleving door middel van sport.
 3. Sporters / deelnemers zich bewust laten worden met de mogelijkheden en noodzaak tot bewegen.
 4. Het begeleiden en uitvoeren van projecten. Waaronder samenwerkingsprojecten met bestaande verenigingen, organisaties en bedrijven.
 5. Bevorderen van integratie van Bredanaars met een beperking in bestaande sportverenigingen.
 6. Het stimuleren van en voorlichten over een gezonde leefstijl.
 7. Het persoonlijk begeleiden naar verenigingen en aanvragen van sporthulpmiddelen.
 8. Het opzetten van nieuwe aangepaste sportmogelijkheden binnen de regio Breda. Zowel voor jong als oud.
 9. Het ondersteunen en stimuleren van andere organisaties op het gebied van aangepaste sporten.
 10. Voorlichting aan schoolkinderen over leven met een beperking.
 11. Het opleiden van toekomstige professionals die zich bezig houden met aangepast sporten.