Historie van BAS

Stichting Bredase Aangepaste Sporten vierde op 18 maart 2017 haar 15-jarig jubileum. De officiële oprichtingsdatum is dus 18-03-2002. Alleen begint het verhaal achter BAS al eerder.

Het begin

Breda, eind jaren ’90. Bij AV Sprint is een wheelergroep actief. Maar (online) documentatie over deze groep ontbreekt. Dat brengt Dhr. Van der Avoort op een idee: ‘een boekje en website ter promotie.’ Later worden mindervalide lopers en de G-groep aan de website toegevoegd. Dat vraagt om aanpassing van de domeinnaam. En www.aangepastesporten.nl, deze website, is daarmee een feit.

Meer dan alleen promotie

Na 2002 blijkt al snel dat de jonge stichting meerdere doelen nastreeft. Naast promotie van sport werkt BAS ook aan integratie van mensen met een beperking. Alle fietspaden van de Baronieroute worden gecontroleerd op toegankelijkheid. Uiteindelijk resulteert dit in de uitgave van een nieuwe kaart van de route.

Professionalisering en socialisering

BAS ontplooit meer activiteiten en groeit in omvang. In 2005 wordt Dhr. Van der Avoort de eerste betaalde kracht binnen de stichting. Als directeur zal hij het operationele en organisatorische gedeelte voor zijn rekening nemen. Niet langer fungeert Stichting BAS hoofdzakelijk als doorgeefluik van gegevens. De stichting organiseert steeds meer zelf en draagt hiermee bij aan socialisering van de doelgroep.

Sneeuwbaleffect

In de jaren die volgen, trekt de stichting nog meer zaken naar zich toe. Of krijgt ze toegeschoven. Enkele beweeggroepen komen over van MEE West-Brabant, omdat deze anders opgeheven worden. En in 2007 opent wethouder Schoenmakers een depot voor de verhuur van aangepaste sportmaterialen. Het lijkt wel alsof de ene activiteit de anderen aantrekt.

(s)Cool on Wheels

Integratie betekent ook voorlichting. Wanneer het Fonds Gehandicaptensport het project (s)Cool on Wheels bedenkt, voert BAS dit graag uit. In dit project maken leerlingen kennis met sporten en bewegen vanuit een rolstoel. Wat bijdraagt aan het bewustzijn. De ontvangst vanuit basisscholen is positief. En het project loopt nog altijd door.

Vandaag de dag

Het begon ooit als gewoonweg een promotieactiviteit voor een sportgroep. Nu is Stichting BAS uitgegroeid tot een volwaardige organisatie, die aangepast sporten promoot en stimuleert. Maar ook mensen socialiseert en integreert. Dat geldt tegenwoordig niet alleen voor mensen met een beperking. Maar voor alle groepen die buiten de boot dreigen te vallen. Zo verzorgt de stichting bv. activiteiten voor ouderen.

Want iedereen telt mee.

× How can I help you?