Aanbevelingen

peter vd VeldenSporten is voor iedereen!

Breda is in veel opzichten een ‘rijke’ gemeente, zéker op sportgebied. Ik heb ontelbaar veel sportverenigingen en sportieve activiteiten mogen bezoeken. En meer dan eens was ik aanwezig in verband met regionale, landelijke of internationale kampioenschappen. De ontwikkelingen op sportief gebied houden wat dat betreft gelijke tred met ontwikkelingen van de stad zelf: de groei zit erin! Ik ben trots dat deze groei zowel te zien is in de breedte als in de topsport. Op beide terreinen wordt hard aan de weg getimmerd.

Ook op jullie terrein, de aangepaste sporten, wordt veel ondernomen. Ik vind het knap dat er steeds nieuwe sporten aan jullie lijst toegevoegd worden. Een compliment voor jullie volhardendheid en tomeloze energie. En in deze context kan ik natuurlijk de ParaGamesBreda niet vergeten, een evenement dat toch écht niet meer uit de stad weg te denken is. Geweldig!

Ik ben een aantal jaren betrokken geweest bij de vereniging Sport & Gemeenten en weet wat er allemaal voor nodig is om mensen mét en mensen zonder beperking te laten bewegen. Maar het hoger liggend doel, namelijk het plezier dat je aan bewegen beleeft, zorgt voor veel energie en dat merk ik als ik met de verschillende sporters en sportorganisatoren spreek. Ik hoor natuurlijk ook genoeg negatieve verhalen. De praktijk is weerbarstig, zo is er vaak een tekort aan middelen en menskracht. Een eeuwige zoektocht. Grote verenigingen weten vaak de juiste wegen te bewandelen en bij de juiste mensen aan te kloppen. Kleinschalige initiatieven die net als de grote clubs ook sport willen bieden voor iedereen ervaren minder toegankelijkheid. Uiteindelijk moeten alle sportinitiatieven een kans krijgen en ik draag graag mijn steentje bij om dit werkelijkheid te laten zijn. Ik herhaal nog maar even: sport is voor iedereen! Laat dat de realiteit worden.

P.A.C.M. Van der Velden,

Voormalig Burgemeester van Breda

Voorzitter Raad van toezicht Amarant

Voorzichter coöperatie werk en vakmanschap